top of page

Nyerj jegyet a Budapest Parkba!

Részvételi- és Játékszabályzat – 2022. Hiperkarma Budapest Park belépőjegy nyereményjáték

 

1. A COOL-AIRCONDITIONAL Kft.. (5600 Békéscsaba, Laktanya utca 2., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 7. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Polar ( https://www.facebook.com/polarklimahttps://www.tiktok.com/@polarklima?lang=en , https://www.instagram.com/polarklima/ ) oldalakon közzétett 2022. Hiperkarma Budapest Park belépőjegy nyereményjátékra releváns válaszadás (továbbiakban: Pályázat).

 

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

2. A Játék 2022. május 16-án (hétfőn) 17:00 órakor indul, és 2022. május 18. (szerda) 23:59 óráig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2022. május 18. (szerda) 23:59.

 

3. Egy Játékos fejenként egy jelentkezést küldhet be és a Játékra jelentkezők közül a Szervező választja ki az ajándékokatnyerő Játékosokat. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

 

3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.  

 

A Játéknak 24 nyertese lesz, az ő nyereményük, nyertesenként:

 - 2 darab belépőjegy a Hiperkarma 2022. május 27-én tartandó koncertjére a Budpapest Parkban. A belépők egyszeri belépést biztosítanak az alábbi eseményre: https://www.budapestpark.hu/events/hiperkarma-nyarvaro-buli-20220527?gclid=CjwKCAjw7IeUBhBbEiwADhiEMZlfhWGIG66gqx1kdHPWFGwzKDhGnqJODqe-eC7xltgNuOKoWLQEsxoCo9wQAvD_BwE    

Az összes kérdésre válaszoló játékosok között választunk.

 

A nyertesek kiválasztására 2022. május 19. napján a nyereményjáték lezárása után kerül sor a következő címen: COOL-AIRCONDITIONAL Kft., (5600 Békéscsaba, Laktanya utca 2. 

 

A Szervező a nyeremény nyertesének nevét a jelentkezést leadó közösségi oldalon teszi közzé.  Az ajándék nyertesének emailben vagy a fent felsorolt közösségi oldalak egyikén, üzenetben válaszolva kell a Szervezővel felvenni a kapcsolatot.  A Szervező a nyeremények átadását emailben, előzetes egyeztetés után végzi.

 

A Szervező a nyertesválasztáskor nyereményenként összesen egy nyertest és egy tartaléknyertest választanak ki. [l3] A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos az email formájában történő értesítésre 7 napon belül nem válaszol.

 

4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 7napon belül sor kerüljön. Nyertes valamint köteles együttműködni a nyeremények elkészítésében ( hirdetések és videók ) valamint köteles részt venni a szervező által készítendő médiamegjelenésekben ( vlogok, képek ) utóbbiakat Szervező saját tulajdonában lővő közösségi média oldalakon teszi elérhetővé. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

 

4.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 

5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

 

6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

 

7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező ( COOL-AIRCONDITIONAL Kft. ) és megbízottja, a  COOL-AIRCONDITIONAL Kft.dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

8. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

 

9. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő

elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

10. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

 

11. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak az internetes oldalon. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a klimanekem.hu   internetes oldalon jelenik meg.

 

12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

13. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére valamint annak után promóciós és elemzési célra - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező és Megbízottjai, akik az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

 

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: COOL-AIRCONDITIONAL Kft., 5600 Békéscsaba, Laktanya utca 2.; vagy a következő e-mail címen: info@polarklima.hu . A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

 

- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

 

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

 

Az adatok feldolgozását a  Szervező   COOL-AIRCONDITIONAL Kft. (5600 Békéscsaba, Laktanya utca 2.) végzi. A Szervező által  átadott személyes adatokat a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez és stratégiai szempontból elemzési majd marketing célra, az Adatkezelési tájékoztatóban szereplő módon használja fel. A Szervező COOL-AIRCONDITIONAL Kft.  a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

 

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

 

 

 

 

Budapest, 2022.05.16. 

 

 

 

COOL-AIRCONDITIONAL Kft.

 Szervező

bottom of page